Integritetspolicy

 

 
1. Registrets registeransvarig är Humantool Oy, FO-nummer FI05762979 , Lohitie 8 C, 02170 Espoo   info@humantool.fi
 
2. Ansvarig person för registret:  Sirpa Löyttyniemi   tel +358 44 0131258
 
3. Insamlade personuppgifter används för att upprätthålla och sköta kundförhållanden till beställarna i vår webbutik samt för att göra det möjligt att ta de kontakter med kunderna som tjänsten förutsätter.
 
4. I registret lagras följande uppgifter: namn, adress, telefon, e-postadress samt kundens beställnings- och leveransuppgifter.
 
5. Uppgifterna sparas tills kunden ber om att uppgifterna ska avlägsnas ur registret.
 
6. Humantool Oy strävar efter att på ett sakenligt sätt sköta om webbutikens datasekretess.
 
7. De kontaktuppgifter Ni anger kan endast användas för Humantool Oy:s egen direktmarknadsföring. Ni kan också på adressen Lohitie 8 C, 02170 Espoo eller genom email: info@humantool.fi  meddela om Ni inte vill ha direktreklam till Er e-postadress.
 
8. Kunden har rätt att granska de uppgifter som gäller honom/henne, rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras, rätt att förbjuda att de uppgifter han/hon har angett används för direktmarknadsföring eller likande samt också i övrigt utnyttja de rättigheter som har fastställts i personuppgiftslagen. Begäran som berör ärendet riktas till e-postadressen info@humantool.fi
 
9. Enligt 10 § i personuppgiftslagen i finsk lag kan en registerbeskrivning på begäran fås från Humantool Oy, Lohitie 8 C, 02170 Espoo.