FÖRETAG

Sovellus

 

Humantool Oy grundades år 1984. Företaget ligger längst inne i Bottenviken på Pyhäjokis vackra kust. Över ett kvartssekels erfarenheter som utvecklare av hälsoprodukter och samarbete med experter inom hälsovårdsbranschen i Finland, har bidragit med perspektiv på och kunskap om hur människokroppen fungerar och dess behov. Vi behöver rörelse och träning som motvikt till den västerländska livsstilen – Humantool produkterna stöder och aktiverar de naturliga funktionerna i vår kropp, till exempel bevarandet och upprätthållandet av rörligheten i ryggen.

 

En ständig vilja och oavbrutna ansträngningar att förbättra förhållandena i människors vardag har gett upphov till ett stort antal nyttiga innovationer till hem och kontor - från kontorsredskap till ryggstöd för stridspiloter. Egen tillverkning nära kunden garanterar flexibiliteten. Finländskt hantverk och förstklassiga material garanterar nöjda användare. Att verka i Finland och Norden är viktigt för oss. Vi upplever på ett annat sätt, än man kanske i allmänhet tänker, att vårt mycket nordliga läge skapar de lugna och klara ramar för verksamheten i vårt företag som den alltmer hektiska världen kräver.


HUMANTOOL OY

Över 30 års erfarenheter som utvecklare av hälsoprodukter och samarbete med experter inom hälsovårdsbranschen, har bidragit med perspektiv på och kunskap om hur människokroppen fungerar och dess behov.

DESIGN BY

Den karga men vackra naturen i Skandinavia, som gallrat bort allt överflödigt i sin omgivning, är en annan inspirationskälla.