Paras Satulatuoli - Humantool tutkitusti toimiva

 

Kaunasin teknillisen yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan istuminen tasapainoillen pienentää terveysongelmien todennäköisyyttä. Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen tuolien arvioinnissa ilmeni, että myönteisin vaikutus osanottajien terveyteen oli Humantool satulatuolilla.

Fyysinen liikkumattomuus

Nykyajan yhteiskunnassa ihmiset keskustelevat yhä enemmän fyysisen aktiivisuuden hyödyistä, koska liikunnan vähäisyydestä on muodostumassa maailmanlaajuinen terveysongelma. Vuonna 2012 tehty tutkimus osoitti, että fyysinen liikkumattomuus sijoittuu kymmenen (yhteensä 67) yleisimmän eniten terveysriskejä aiheuttavan tekijän joukkoon. Fyysinen liikkumattomuus voi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja tai verenkiertoon liittyviä sairauksia. Kaunasin teknillisen yliopiston (Kaunas University of Technology eli KTU) tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että istuminen tasapainoillen voi vähentää fyysisestä liikkumattomuudesta aiheutuvia riskejä.

Fyysisen aktiivisuuden merkitys kasvaa koko ajan, koska istumatyö on niin yleistä. Yritykset etsivät keinoja huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja tehostaa heidän tuottavuuttaan. Tasapainoilevassa asennossa istumisen on havaittu olevan yksi ennaltaehkäisevistä keinoista, kun korvataan tavalliset työtuolit tasapainottelevalla ja keinuttelevalla satutulatuolilla tai jumppapalloilla. Toistuvat pohdinnat tasapainoilevasta istumisesta ja siitä, onko se todella hyödyllistä vai vaan trendeihin liittyvä asia, sai KTU:n tutkijat kiinnostumaan tasapainoilevan istumisen vaikutuksista ihmisen terveyteen.

Lapsen_huono_istuma-asento_Humantool

 

Humantool Satulatuolilla myöteisin vaikutus terveyteen

KTU:n tutkijat järjestivät yhdessä Liettuan terveystieteiden yliopiston (Lithuanian University of Health Sciences, LSMU) kanssa kuusi viikkoa kestävän tutkimuksen Mekatroniikan instituutin (Mechatronics Institute) uudistetussa biomekatroniikan laboratoriossa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, kuinka ryhti ja vartalon lihasten aktiivisuus muuttuvat istuttaessa tasapainotuoleilla, kuten Thatsit balans-, Back app- ja Humantool-istuimilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin uusimpia järjestelmiä, kuten Qualisys-nimistä 3D-liikkeen analysointijärjestelmää ja Noraxon-elektromyografiamittausta.

Tutkimuksen osanottajat tiesivät tutkimusta ennen vain hyvin vähän oikeanlaisesta istumisesta, joten tuloksia voidaan pitää melko tarkkana. Kuuden viikon jälkeen tasapainotuoleilla istuneiden osanottajien selän asento oli parempi (osanottaja istui vähemmän lysähtäneessä asennossa) kuin heidän istuessaan tavallisella tuolilla. Tasapainoileva istuminen satulatuolilla aktivoi myös kehon syviä lihaksia, jotka ovat pääasiallisia selän asentoa tukevia lihaksia. Syvät lihakset varmistavat oikean ryhdin ja ovat vastuussa asennon tasapainosta ja joustavuudesta.

Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen tuolien arvioinnissa ilmeni, että myönteisin vaikutus osanottajien terveyteen oli Humantool satulatuolilla. Erityisen kovan alustan ansiosta tätä satulatuolia voidaan käyttää kaikentyyppisten tuolien päällä. Näin tasapainoilu istuessa on mahdollista kaikille, niin yrityksissä kuin kotonakin. Satulatuolilla tehdyt erityiset harjoitteet voivat auttaa ylläpitämään fyysistä aktiivisuutta koko istumisen ajan. Harjoitteet myös vahvistavat tämän istuimen myönteistä vaikutusta.

”Tehty tutkimus osoittaa, että ergonomiset istuimet eivät ole ainoastaan mukavia istua, vaan ne myös auttavat lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja vähentämään terveysongelmien todennäköisyyttä. Terveydestään huolehtivien ihmisten tulisi kiinnittää huomiota ergonomisen työpisteen luomiseen sekä työpaikalla että myös kotiympäristössä”, kertaa KTU:n Mekatroniikan instituutin biomekatroniikan laboratorion johtaja Aurelijus Domeika yhteenvetona tutkimuksen tuloksista.

 

Lapsen huono istuma-asento

Tutkijan mukaan vanhempien tulisi huolehtia myös lastensa oikeanlaisten istumatottumusten kehittymisestä jo varhaisella iällä, etenkin paljon tietokoneen ääressä istuvien lasten osalta. Koulutuksen ja oikein valittujen ennaltaehkäisevien menetelmien avulla kroonisten sairauksien esiintymistä voitaisiin ehkäistä tehokkaasti.

 

Kaunas University of technology

Lähde Kaunas University of Technology 

 

Humantool Satulatuoli 168€ + Nyt kaupanpäälle alusta.

Kokeile kotona 2 viikkoa, ilmainen toimitus ja palautus.    

Tallenna

Tallenna